Om mig

Så længe jeg kan huske tilbage, har det at skabe med hænderne været magisk. Et kreativt rum som gennem min opvækst havde en særlig plads for fri udfoldelse. Lykkeligvis gik jeg på en skole, hvor professionelt udøvende kunstnere selv underviste, og set i bakspejlet fik jeg gennem hele min skolegang en solid indføring i kunstneriske principper. Dette kreative rum har jeg taget med mig ind i mit voksne liv, og i 1999 blev jeg uddannet fra Danmarks Designskole (KADK) visuel kommunikation.

 Mine billeder er meddigtende til historierne. Jeg arbejder legende og eksperimenterende og som oftest tager processen afsæt i et givent manuskript. Men mine seneste billedbøger, er med udgangspunkt i en figur eller et billede,blevet skabt i samarbejde med forfatteren. Derudover arbejder jeg også med svenske forlag, ligesom jeg har arbejdet for Süddeutsche Zeitung.  Mine illustrationer har været udstillet i både ind - og udland. 

Det er lige magisk hver gang at skabe en bog eller et billede. Jeg elsker processen, og jeg er altid nysgerrig på nye historier, samt hvor de visuelt inviterer mig hen.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du skulle have ideer til projekter, spørgsmål m.m. Du kan også følge mig på Instagram hvor jeg ofte deler undervejs i mine projekter.

About me

For as long as I can remember, creating with my hands has been magical. A creative space which throughout my upbringing had a special place for free expression. Fortunately, I went to a school where professionals performing artists taught themselves, and in retospect, throughout my schooling I was given a solid introduction to artistic principles. I have taken this creative space with me into my adult life, and in 1999 I graduated from Denmark's Design School (KADK) visual communication. My pictures are co-poetic to the sories. I work playfully and experimentally and most often the process starts from a given manuscript. But my latest picture books, based on a figure or a picture, have been created in collaboration with the author. In addition, I also work with Swedish publishers, just as I have worked for Süddeutsche Zeitung. My illustrations have been exhibited both at home and abroad. It is jus as magical every time you create a picture book or an illustration. I love the process and I am always curious about new stories and where they invite me visually. You are welcome to contact me if you have ideas for projects, questions etc. You can also follow me on Instagram, where I often share during my projects.

 

pi@halse.dk